Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)
Liczba głosów
Akcjonariat według liczby głosów
Akcjonariat według liczby akcji
Pozostali
3 923 839
27.13 %
27.13 %
Roman Jędrzejczyk
750 000
5.19 %
5.19 %
Marzena Łucka
1 047 320
7.24 %
7.24 %
Mikołaj Dyzio
3 005 910
20.78 %
20.78 %
MKM Art sp. z o.o.
1 300 000
8.99 %
8.99 %
Christoph Moss
3 026 667
20.93 %
20.93 %
Jan Bazyl
1 408 255
9.74 %
9.74 %